Solar Panel Temizlik Teklif Talebi
Sayfa Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz.

SOLAR PANEL TEMİZLİĞİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SOLAR PANEL TEMİZLİĞİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Solar panellerin verimli çalışmasında en önemli faktörlerden birisi de solar panel temizliği ve solar panellerin rutin bakımlarıdır. Güneş enerji santralleri (GES), bakımları ve enerji verimliliğinin korunması ile 25-30 yıl boyunca enerji üretecek bir sisteme sahiptir. Güneş, sınırsız ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmakla birlikte güneş enerji sistemlerindeki fotovoltaik panellerin enerji verimliği her geçen yıl ile birlikte düşüş göstermektedir. Verimlilikte ki bu düşüşün en önemli sebeplerinden biri yarı iletken hücrelerin zaman içinde elektron aktivitesini yitirmesidir. Bunun dışında çevresel koşullar, kullanılan malzeme/teknoloji, işçilik, fotovoltaik panel yüzeylerindeki kirlenme gibi birçok faktöre bağlıdır.

Güneş enerji santrallerinde kullanılan fotovoltaik panel fotovoltaik paneller ortam koşullarının elverişi ve yüzeylerinin temiz olması durumunda istendildiği şekilde enerji üretebilirler. Ancak toz, reçine gibi bitkisel salgılar, polenler, kuş dışkıları fotovoltaik panel yüzeyine yapışıp birikerek santral verimliliğini azaltır.

Çevresel faktörlerin etkisini azaltmak ve işletme süresi boyunca verimliliği maksimum düzeyde tutmak için fotovoltaik panellerin temizliği de büyük önem taşımaktadır. GES temizliğinde içerisinde iyon barındıran şebeke suyu, korozif etkiye sahip temizlik ürünleri ve ticari deterjanlar gibi kimyasal maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır. GES’lerde kullanılan fotovoltaik panellerin temizliğinde iyonlarından arındırılmış olan ultra de-iyonize saf su kullanılmalı ve bakımların bu özel su ile yapılması gerekmektedir. Böylece dolaylı olarak uzun vadede oluşabilecek bakım maliyetleri de asgari seviyeye düşecektir.

De-iyonize saf suyun özellikleri şunlardır;

De-iyonize saf su iyonlarından arındırılmış sudur, dolayısıyla içerisinde fotovoltaik panel üzerine çökelti oluşturabilecek mineral ve aşındırıcı etkiye sahip maddeler bulundurmaz.

De-iyonize saf su fotovoltaik panel yüzeyinde oluşacak tortulaşmayı engellediği için hücrelerin güneş ışığı absorbsiyonunu arttırır.

De-iyonize saf su iyon barındırmadığı için yüksek voltaja karşı yalıtkan bir malzeme gibi davranır bu nedenle çarpılma riski temizlik sırasında düşüktür.

De-iyonize saf su ile temizlenen fotovoltaik paneller uzun süreler boyunca temiz kalır bu nedenle havada bulunan toz zerrecikleri, polenler, is ve kurum fotovoltaik panel yüzeyinde yapışacak bir zemin bulamazlar.

De-iyonize saf su çevreyi kirletmez.

Mineral içermediği için fotovoltaik panelin altındaki toprağı beslemez. Böylece, gölgelenmeye neden olacak bitkilerin büyümesini önler.

Fotovoltaik panel yüzeyinin korozyona uğramasını engeller ve fotovoltaik panellerin sürekli yeni gibi görünmesini sağlar.

solar panel temizligi ve solar panel bakimi Solar panel temizliği ve solar panel bakımı, bir Solar Enerji Santrali’nin düzgün, verimli ve uzun yıllar boyunca çalışabilmesi için önemli bir unsurdur.

Fotovoltaik paneller temizlenirken dikkat edilmesi gereken diğer kriterler ise şunlardır;

Yüksek gerilime dikkat edilmeli ve çarpılmalara karşı gerekli koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir.

Temizlik esnasında fotovoltaik panellerin üzerine basılmamalı veya üzerinde yürünmemelidir.

Kullanılan materyaller ile fotovoltaik panel yüzeyine uygulanan kuvvetler hücrelerde mikro/makro kırıklara sebebiyet verebilir. Bu kırıklar hücrelerde hot point oluşmasına neden olur ve yangın riskini beraberinde getirir. Bu gibi durumlardan kaçınılmalıdır.

Temizlik ve bakım-onarım çalışmalarından sonra mikro/makro çatlakların olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla fotovoltaik paneller termal kamera ile kontrol edilmelidir.

Fotovoltaik panellerin temizlik ve bakımları aynı zamanda yapılmalıdır.

Mevsim geçişleri ve hava sıcaklığının ani olarak değiştiği zamanlarda bakım çalışmalarının fotovoltaik panellerin verimliliği ve fiziksel koşullara mukavemeti açısından aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Siz de ENERAS ENERJİ ile iletişime geçerek güneş enerji santralinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

SOLAR PANEL TEMİZLİĞİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER